Liên hệ với tôi

Đóng góp ý kiến

Ý kiến đóng góp của các bạn rất quý giá, giúp chúng tôi phục vụ ngày càng tốt hơn.

Những ý kiến này cũng giúp chúng tôi duy trì tiêu chuẩn cao với các sản phẩm và dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng tối ưu nhất.

Chúng tôi rất muốn được lắng nghe những ý kiến đóng góp của Quý khách


Gửi khiếu nại

Nếu chúng tôi chưa đáp ứng được sự hài lòng của các bạn, chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của các bạn để ngày càng hoàn thiện. Sau khi nhận được khiếu nại của các bạn, chúng tôi sẽ đáp ứng trong thời gian sớm nhất.

Các khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng bảy ngày làm việc, trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác.

Trường hợp phức tạp có thể cần thêm thời gian để xem xét giải quyết, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn.

Địa chỉ làm việc

Thông tin liên hệ

Hotline: 0913 517 091
Email: copecute10x@gmail.com
Facebook Zalo